Hyra båt
 

Anders Stark, Vikagården , Mjönäs 0705-086251
Nyteboden, Nyteboda 0454-470 32