Hyra båt
 

Anders Stark, Vikagården , Mjönäs 0705-086251
Killeboda gård 073-3341768
Nils Oredsson, Mjönäs 0708-747228
Nyteboden, Nyteboda 0454-470 32