Regler för fisket


Fiskekort gäller i sjön Immeln med undantag av området vid Edre ström, 300 m från utloppet till inloppet i Filkessjön.

Inom detta område är fiske förbjudet enligt lag.

Fiskekortet medger innehavaren rätt att fiska endast med spö och angeldon.

För fiske med drag från båt tillåts två  spön per fiskekort.

Fiskekort medger inte rätt till kräftfiske.

Barn upp till 15 år får fiska utan avgift. I sällskap med målsman skall denne inneha fiskekort.

Sedan 2007 är ålfiske förbjudit enligt beslut från fiskeriverket !