Om sjön


Sjön Immeln är Skånes till ytan tredje största sjö, med en yta av 24 km², och ligger ca 81 m ö h. Största djupet i sjön är 28 meter, med ett medeldjup på 7,2 meter.

Sedan 1947 regleras vattenståndet genom utloppet vid Edre ström.

Immeln är en s.k. höglandssjö som bildades för ca 12.000 år sedan, genom landisens inverkan.

Sjön var förr en viktig trafikled med flottning, pråmning och ångbåtstrafik.

Berggrunden utgörs till största delen av olika gnejsarter, utan större buffringsförmåga mot försurande nedfall.

Kontinuerlig tillförsel av kalk måste därför ske för att upprätthålla ett för livet i den näringsfattiga sjön nödvändigt pH-värde.

Bygden kring Immeln är rik på den sällsynta stenarten svart diabas.

Ett antal öar i sjön är fågelskyddsområden, vilket innebär att det under vissa perioder råder landstigningsförbud på öarna. Mer information finns på kartan över Immeln, som finns att köpa där fiskekort säljs.

De otaliga grynnorna o skären gör sjön svårnavigerad för båttrafik, därför rekommenderar vi att du skaffar ett sjökort över sjön.